Data Steward (55384) Reference number: 2250

  • Online since: 22-03-2022
  • Sector: Retail
  • Contract type: Freelance/Consultancy
  • Region: Vlaams Brabant
  • Job type: Full Time
  • Category: Data science

Job description

Je gaat aan de slag op de afdeling Business Processes & Systems, die de verschillende bedrijven en afdelingen van de klant ondersteunt bij hun informatiemanagement. In een gedreven team van out-of-the-box-denkers ontwerp en beheer jij datakwaliteitssystemen ter ondersteuning van bedrijfs- en werkprocessen.

Van een datasteward verwachten we dat je:

• Uw informative network uitbouwt en onderhoudt, alsook weet welke rollen te benaderen om antwoorden te bekomen op vragen.

• Als point of contact fungeert binnen BP&S met betrekking tot data vraagstukken gelinkt aan een specifiek domein

• Afstemt met andere informatie en data rollen waar nodig, meestal met de information steward.

• Een background hebt in data management, de data management concepten begrijpt (oa. Data governance, het verschil tussen data & information modelling) en weet hoe ze toe te passen.

• Waakt over de beschikbaarheid van key project deliverables en data elementen

• Proactief data incidenten en poblemen collecteert met als doel “data management” te verbeteren binnen jouw domein. Waar nodig escaleer je om de sense of urgency te verhogen.

• Regelmatige opvolging uitvoert van data quality requirements, rules en controles.

• Nieuwe data requirements definieert hoofdzakelijk gebaseerd op informatie requirements.

• Proactief nieuwe ideeën identificeert en formuleert om data management te verbeteren. Je maakt deze ideeën concreet en zorgt voor implementatie waarbij de informatie en data management doelstellingen de prioriteiten sturen.

• Een actieve rol opneemt in de governance van data (followup, rapportering, escalatie activiteiten alsook het deelnemen aan governance meetings)

• Het belang van data management mee helpt uitdragen en je zorgt er voor data management standaards geïmplementeerd worden binnen jouw domein.

• De information stewards binnen de business partner ondersteunt door het duiden van het belang van informatie alsook het aanleveren van specifieke cases.

• De kwaliteitsrapportering, inclusief trust indicator begrijpt, inclusief de structuur en opbouw ervan.

• Een goed beeld hebt van de lopende projecten, waarbij je in staat bent om de impact van lopende projecten binnen jouw domein in te schalen.

• De Information Steward helpt met het aanpakken van terugkerende incidents (ie. Binnen de context van problem management)

• Data elementen binnen jouw domein monitort, documenteert en waar nodig uitleg verschaft door gebruik te maken van data lineage en metadata repositories.

• De permanente documentatie van data elementen beheert.
Specifiek: Je zorgt dat documentatie van nieuwe data elementen onmiddellijk in orde staat door dit op te nemen met de ontwikkelaars. Waar nodig vervolledig je de documentatie van bestaande legacy systemen en spoor je anderen aan om hetzelfde te doen.

• Een actieve rol opneemt binnen de governance van datamodellen. Je volgt op, bekijkt de impact van verandering op jouw datamodellen, je zorgt voor alignering tussen de verschillende data modellen.

• De implementatie van data classificatie op entity/tabel level doorheen alle data systemen, meer specifiek binnen de verschillende lagen van het data reservoir (in opbouw).

• De run organisatie ondersteunt door aanleveren van functionele informatie rond “data-elementen”Evaluatie van de Uitvoering van de Opdracht

Op regelmatige tijdstippen vindt een evaluatie plaats van de uitvoering ervan, in het bijzonder de vordering van de output en de bewaking van de milestones, evenals de kennisborging naar het team.Rapportering

Zal afhankelijk zijn van de manier waarop er wordt samengewerkt voor die specifieke opdracht. Indien er op een agile manier gewerkt wordt zal er een wekelijkse rapportering zijn over over de voortgang van de Opdracht (output, milestones, opmaak documentatie, kennisborging).
Voor de projecten waarvoor er geen agile approach geldt zal er minstens een maandelijkse terugkoppeling zijn.

What you'll do

Apply now
Stijn Raemdonck Recruiter
02 481 61 49
Interested? Send us your resumé

To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!