Test Specialist Reference number: 2410

 • Online since: 20-09-2022
 • Region: Brussels
 • Start: 26-09-2022 | End: 31-03-2022
 • Category: IT

Job description

De test specialist :
- bewaakt de kwaliteit (fit for purpose) van het geleverde werk door het Analyse en Implementatie team.
- verzekert de acceptatie van het geleverde werk door de klant ( per fase / algemeen).
- draagt bij tot de continue verbetering van de teamwerking en van de appreciatie door de klant van het geleverde werk.

What you'll do

 • Analyse
  • Review van de story’s die door de proxy’s worden aangeleverd om de eigen kennis te actualiseren
  • Opstellen en actualiseren van de testscenario’s nodig om de kwaliteit van de algemene flow te valideren (eindverantwoordelijkheid)
  • Inventariseren en actualiseren van gevalideerde test sets, te gebruiken in de scenario’s en de BDD tests (eindverantwoordelijkheid)
  • Opstellen en actualiseren van de BDD tests, samen met de proxy en developer(s) (eindverantwoordelijkheid)
  • Opvolgen v
 • Ontwikkeling
  • Mee opvolgen van de voortgang van de sprint (deelname aan ceremonies)
  • Opvolgen van de resultaten van de geintegreerde BDD tests (samen met de ontwikkelaars)
  • Valideren van de kwaliteit en resultaten van de ontwikkeling (proxy testing)
  • Valideren van de kwaliteit van de algemene context (flow) naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (regressietesten, confidencetests, zwerftesten)
  • Valideren van de kwaliteit van de user interface (UX testing), samen met de UX engineer.
 • Presentatie
  • Voorbereiden en begeleiden van de demo van nieuwe features van een sprint (samen met de scrum master – demo wordt uitgevoerd door de ontwikkelaars)
  • Rapporteren op testactiviteiten (aanleveren naar algemene sprintrapportering).
 • Validatie
  • SPOC validatie naar de klant toe (planning, resourceplanning, communicatie resultaten, …).
  • Organisatie en opvolging van validatietests door de business (na elke sprint / na elke fase / finale validatie) – definitie proces en planning en opvolging
  • Rapportering over resultaten validatietests + aanleveren findings naar scrumteam
  • Opvolgen van communicatie en gewenningsactiviteiten door kernteam communicatie (aanleveren informatie in samenwerking met PM en scrum master).

Required skills

 • Vereisten:
  • Permanent op de hoogte blijven van wijzigingen, verfijningen, etc.
  • Kennis van concepten van agile testing en hoe het kan bijdragen tot de kwaliteit van de applicatie, noties, kennis van BDD en de toepassing ervan;
  • Algemene kennis van de agile aanpak, de onderliggende doelstellingen en de werkvormen.
 • Taalkennis:
  • Nederlandstalig
  • Vlot engelstalig is een pluspunt.

What's in it for you?

Apply now
Victoria Bunina Recruiter
02 629 77 73
Interested? Send us your resumé

To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!