freelance
Buyer Reference number: 1704
Last update: 19-01-2021, 09:29
Region: Brussels
Start: 12 Jan 2021    End: 31 Dec 2021
ASAP
Job description
In het team Request fulfilment, Invoicing & Tendering, dat ressorteert onder de afdeling Operations, worden diverse taken opgenomen op het vlak van IT bureauticamateriaal, GSMmateriaal en bureauticasoftware. Voor dit team zijn we op zoek naar een Buyer.

L’équipe Request fulfilment, Invoicing & Tendering, qui relève de la direction Operations, effectue diverses tâches dans le cadre du matériel bureautique IT, du matériel téléphonique et des logiciels bureautiques. Pour cette équipe, nous sommes à la recherche d’un Buyer.
What you’ll do
 • Je vraagt offertes op bij verschillende leveranciers, controleert de budgetten voor het plaatsen van bestellingen, plaatst de bestellingen en volgt deze op, volgt stockbeheer op en controleert de aankoopfacturatie.

  Vous demandez des offres auprès de différents fournisseurs, contrôlez les budgets pour le placement des commandes, placez les commandes et suivez celles-ci, surveillez la gestion des stocks et contrôlez les factures d’achat.
 • Je beheert raamcontracten en levert de nodige input voor raamcontracten.

  Vous gérez les contrats-cadre et fournissez l’input nécessaire à ce propos.
 • Je stelt de aankoopplanning op, op basis van capaciteit van stock en teams.

  Vous établissez le planning d’achat sur la base de la capacité des stocks et des équipes.
 • Je doet de opvolging van eventuele klachten bij leveranciers.

  Vous effectuez le suivi des éventuelles plaintes auprès des fournisseurs.
 • Je gaat proactief op zoek naar nieuwe leveranciers.

  Vous partez proactivement à la recherche de nouveaux fournisseurs.
 • Je behandelt alle inkomende IT-aanvragen, dit zowel voor hardware als software.

  Vous traitez toutes les demandes IT entrantes, qu’elles concernent le matériel ou les logiciels.
 • Je denkt mee aan het rationaliseren en generaliseren van zowel soft-als hardwareaankopen en je zoekt voortdurend naar verbetering in de bestelprocessen.

  Vous participez à la réflexion sur la rationalisation et généralisation des achats de logiciels et de matériel et vous cherchez continuellement à améliorer les processus de commande.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de mobiele telefonie: aankoop toestellen, abonnementen, opvolging.

  Vous êtes responsable de la gestion de la téléphonie mobile : achat des appareils,vabonnements, suivi.
 • Diverse ad hoc-taken behoren ook tot je takenpakket.

  Vous effectuez également diverses tâches ad hoc.
 • Je volgt nieuwe trends op qua IT bureautica-materiaal, printers, MFP’s en telefonie en geeft hierover advies aan de leidinggevende.

  Vous suivez de nouvelles tendances relatives au matériel bureautique IT, aux imprimantes classiques et multifonctionnelles (MFP) et à la téléphonie et donnez vos conseils à ce sujet au dirigeant.
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB