freelance
Java Developer Reference number: 2029
Last update: 06-09-2021, 13:39
Start: 16 Aug 2021
Long Term Contract
Job description
Je bent verantwoordelijk voor het schrijven van technische specificaties en het op maat ontwikkelen van software teneinde nieuwe, kwalitatieve applicaties te bouwen en bestaande applicaties te onderhouden en te verbeteren.
What you’ll do
 • Je werkt technische specificaties uit en zorgt ervoor dat ze kunnen worden onderhouden:
  - zorgt voor flowcharts en detailanalyses op basis van de functionele analyse (uitgevoerd door de functioneel analist) om zo de details te definiëren voor het te ontwikkelen programma/de te ontwikkelen applicatie en de functionele vraag om te zetten naar een werkende applicatie, en dit op een zo standaard mogelijke wijze
  - houdt de configuratiebestanden en de technische documenten bij (authenticatie, soort veiligheid, bepaling van de diensten, …)
  - analyseert de bestaande applicaties (componenten) alvorens wijzigingen aan te brengen
 • Je ontwikkelt software voor projecten en verbeteringen:
  - ontwikkelt programma’s/applicaties en brengt verbeteringen in programma’s/applicaties aan
  - neemt contact op met de ontwikkelteams om te overleggen over het lokaliseren van het probleem
  - analyseert de bestaande applicaties (componenten) alvorens wijzigingen aan te brengen
  - schat de te presteren hoeveelheid werk in en denkt op die basis mee over het opstellen van de planning, rekening houdend met de vooropgestelde oplevertermijn
  - test de ontwikkelde onderdelen van de applicaties (informatie ontvangen en aangeleverd door de applicatie zelf) en helpt bij het opstellen van testscenario’s
  - zorgt voor het opstellen van de documentatie met betrekking tot het programma
  - schrijft de code waarbij hij ervoor zorgt om de best practices toe te passen (naming conventions, design patterns, begrijpelijkheid van de code)
  - werkt een deployment guide uit en/of automatiseert het deployment proces
 • Je lost bugs in verband met de applicaties op:
  - doet een technische follow up van de bestaande toepassingen om productieproblemen op te lossen en verbeteringen aan te brengen aan bestaande applicaties/programma’s
  - zorgt voor een oplossing bij bugs (prints, slechte prijs, traagheid) die gerapporteerd zijn door de test- (nog niet in productie) en support teams (productie); Op basis van het door de teams gerapporteerde scenario, reproduceert hij de scenario’s en vindt hij het probleem in het gedeelte van de code in kwestie
 • Kennisbeheer:
  - je blijft continu op de hoogte van de IT-ontwikkelingen om zo voortdurend een dienst te kunnen bieden die gebaseerd is op geactualiseerde kennis
  - je deelt kennis met de andere medewerkers.
Profile
 • Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Relevante werkervaring van 1 tot 3 jaar
 • Inwerkperiode van 3 maanden
 • Kennis van Nederlands of Frans en Engels (mondeling en schriftelijk)
Required Skills
 • Spring (http template, caching, transactions, multipart messages, etc...)
  Hibernate and JPA
  Maven (pom.xml repositories, snapshots, releases, configuration profiles)
  GIT (merging, branching, git flow, etc)
  Java 1.8 (and higher), UNIT Testing, REST and RESTful
  SQL and jdbc H2 and Oracle database, IBM MQ pub/sub
  Java KeyStore, certificates, JWT
 • Basiskennis van databases en verwerking/operaties
 • Basiskennis van de werking van en toegang tot de Cloud
 • Kennis van de structuur en van de interne (werk)procedures van de organisatie
 • Kennis van de courante en bedrijfsspecifieke software
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB