freelance
Project Manager Reference number: 2121
Last update: 23-11-2021, 09:09
Region: Brussel
Sector: Transport
Work experience: 10 jaar Project Management ervaring
Job type: freelance en payroll zijn mogelijk
Job description
In opvolging van het huidige mobiele toestel dat gebruikt wordt door treinbegeleiders (=ITRIS), wordt er gezocht naar een senior projectleider om het project DITA te begeleiden. Het project bestaat uit 16 verschillende modules, elk met hun eigen scrum team. Als PL verzorgt u de release train, en bent u dus mede verantwoordelijk voor de oplevering van dit project (momenteel onder hoge tijdsdruk).

Dimensies (5 belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens):
1. Projecten en programma’s met “high complexity” op niveau van planning, change & risks
2. Aansturen van projectleiders en hun teams
3. Jaarlijks programma budgetten beheren voor meer dan 2M€ of een programma van meer dan 2.000 mandagen
4. Transversaal over de verschillende competentie domeinen (Infrastructure, Telecom, Application, Solution) of Business
processen
5. Interactie met meerdere externe partijen, inclusief leveranciers
What you’ll do
 • Business case
  Verantwoordelijk om in samenwerking met de klant het programma te bepalen met inbegrip van beperkingen, risico’s,
  afhankelijkheden, prioriteiten, budgetten, succes- en acceptatiecriteria, …
  Bouwt een netwerk met Ypto specialisten en de klant om ervoor te zorgen dat de opvolging en uitvoering van het project
  de nodige aandacht krijgt
  Werkt met de klant een roadmap/visie uit op korte, middellang en lange termijn

  2. Project Initiatie & Planning
  Bepalen en vastleggen van de gedetailleerde scope, planning & budget en dit communiceren naar de stakeholders en het
  project team (kick-off)
  Zorgt voor een validatie van de technische oplossing en schatting van de inspanningen en kost door experten en team
  leden
  Plant de overdracht naar support in en geeft een schatting van de support kost
  Projectteams bepalen en staffen

  3. Project Governance
  Communiceert op regelmatige basis, gestructureerd over de vooruitgang, de overeengekomen scope en aangepaste
  planning met inbegrip van resources en competenties
  Beheert en volgt de risico’s en problemen op met de project teams en escaleert tijdig naar management en klant indien
  nodig. Zoekt naar oplossingen met het project team en bespreekt dit met de klant en indien nodig, het management
  Volgt nieuwe change aanvragen op en zorgt voor goedkeuring tijdens een steering committee volgens delegatie van
  bevoegdheden alvorens uit te voeren
  Zorgt voor coördinatie tussen de externe en interne teams
  Ondersteunt audit activiteiten indien nodig
  Volgt procedures van PMO en ondersteunt PMO ter voorbereiding van de ISO9000 certificatie
  Volgt het budget van het programma op en coördineert de budgettering en amendering

  4. Communication
  Houdt de business project manager en directie regelmatig op de hoogte, op een transparante en eerlijke manier, over de
  vooruitgang en verwezenlijkingen van het programma en onderliggende projecten
  Geeft maandelijkse update via Project Status Report aan B-IT en de business
  Verzekert een maandelijkse opvolging van de werkelijke kost, effort, vooruitgang
  Leidt steerco meetings en verantwoordelijk voor het verslag

  5. Project Closing
  Doet een program closing meeting met de klant en het project team en documenteert de “lessons learned”
  Verzekert de overdracht naar Operations en support Team en zorgt ervoor dat de nodige documentatie en training wordt
  gegeven.

  6. Project Team
  Consolideert en finaliseert de programcapacity planning Zorgt voor een positieve sfeer in de project teams en verzekert
  efficiënte en kwalitatieve oplevering
  Lost conflicten op
  Monitort de de prestaties van de teams en communiceert over de vooruitgang
  Anticipeert program capacity noden en problemen
  Lanceert de vraag om externe resources aan te werven indien nodig
  Coacht Project Managers binnen het programma: Stuurt het team aan om de vooropgestelde objectieven te behalen en
  helpt de Project Managers om te evolueren

  7. Knowledge Management
  Blijft op de hoogte van de evoluties in de IT markt
  Schoolt zich jaarlijks bij op gebied van project management en soft skills
Profile
 • Momenteel wordt er gezocht naar senior (+10 j project/programma mgt ervaring). Deze PL zal samen met zijn diverse scrum teams (UX’s, analisten, technical leads en developers) de oplevering van DITA verzorgen.
  Gezien de aard van het project wordt er gezocht naar een senior PL:
  Tijdig opleveren van één project (portofolio van meerdere modules) boven 2.000 mandagen, binnen het kader en de afgesproken inspanningen en planning
  Gezien de complexiteit van het project is een goede technische achtergrond en ervaring met mobiele applicaties een must
  Zorgt voor de communicatie met de stakeholders en de rapportering aan PMO. De betrokken PL zal meewerken in een team dat onder andere verantwoordelijk is om de business behoeften binnen NMBS Passenger Transport te vertalen in een UI design, functionele en technische analyses, en deze door te geven aan de ontwikkelaars. Ook testen, documenteren en PRD deployment voorbereiding en ondersteuning behoren tot het takenpakket van dit team.
Required Skills
 • Resultaatgerichtheid: Stelt zichzelf uitdagende doelen en gaat op zoek naar de passende processen en middelen
  Teams uitbouwen: Richt zich als leidinggevende tot het team als geheel, als méér dan de som van individuen. Maakt gebruik van de sterktes complementariteit binnen de groep
  Organisatie sensitief handelen
  Communiceren: Communiceert vlot en geeft aandacht aan de ontvanger van de boodschap
  Flexibiliteit : Anticipeert op mogelijke situaties en grijpt in indien noodzakelijk
 • Generieke competenties
  Verantwoordelijkheid opnemen: Doet voorstellen die gevolgen hebben op langere termijn en/of op de strategie voor de hele onderneming of grote delen ervan
  Werken in alle openheid: Bevordert de open samenwerking in de groep en pakt conflicten aan
  Geëngageerd zijn: Heeft een duidelijke visie op structuur, processen en procedures en implementeert deze
  Focussen op de klant: Werkt aan een lange termijn relatie. Anticipeert op de onderliggende en toekomstige wensen en
  noden van de klant
 • Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels
  Informaticakennis: Goede kennis van de IT platformen, software en IT oplossingen binnen uw domein
  Andere kennis: Waterfall & Agile framework , Earned Value Method
 • Certificatie in Prince II of PMI foundation niveau; minstens 1 certificaat in ITIL, Scrum, ECM or SAP.
 • Opleidingsniveau: Master IT/Computer science of gelijkgesteld door ervaring
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB