permanent
Toezichthouder Reference number: 319
Published: 05-06-2018, 12:10
Region: Antwerpen
Sector: Telecom
What you’ll do
 • Het voorbereiden van de uit te voeren werken op het terrein:
  o Het bijwonen van voorbereidende meetings (coordinatiemeetings intern en extern, eventueel met andere nutsmaatschappijen) en/of de verslagen van dergelijke meetings consulteren (nagaan welke afspraken en zijn gemaakt)
  o Voorbereiden van de uit te voeren werken; consulteren en vervolledigen van het uitvoeringsdossier en de nodige voorbereidingen treffen zodat de werken vlot kunnen starten.
  o Zorgen dat de nodige materialen aanwezig zullen zijn
  o Documenteren van al deze taken in de interne systemen
 • Het opvolgen van de werken in uitvoering (meerdere werken in parallel)
  o Richtlijnen geven aan de uitvoerder over de uit te voeren werken (waar, hoe, wanneer)
  o Audits uitvoeren om de kwaliteit van de werken te controleren
  o Oog hebben voor de veilige uitvoering van de werken (ook controleren via audits)
  o Technische ondersteuning geven (problemen oplossen)
 • Na de werken
  o Controleren van de uitgevoerde werken naar kwaliteit en naar hoeveelheid
  o Vervolledigen van het uitvoeringsdossier, valideren van de meetstaat
Profile
 • Junior supervisor
 • Open minded
 • Je communiceert vlot, zowel met projectleiders als met omwonenden als met de arbeiders
 • Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt
 • Je neemt vlot initiatief, neemt vlot beslissingen
 • Je bent iemand die goede afspraken kan maken, je bent kordaat
 • Je voelt je verantwoordelijk voor het af te leveren werk en kan de juiste prioriteiten stellen
 • Je wil je continu bijscholen op persoonlijk en op professioneel vlak
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Mobiliteit:
  U werkt aan een aantal projecten binnen een bepaalde regio. Afhankelijk van de werklast binnen de verschillende regio’s kan er een tijdelijke aanpassing zijn van de werkregio.
Required Skills
 • Kennis van MS Office: Windows, Word, Excel
 • Plannen kunnen lezen en begrijpen
 • Nederlands: Heel goede kennis voor spreken, lezen en schrijven
 • Engels: Heel goede kennis voor spreken, lezen en schrijven
 • Frans: Basiskennis
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB