freelance
Senior Project Manager Reference number: 895
Last update: 29-04-2019, 15:16
Work experience: 8 jaar
Job description
Om verbeteringen op een structurele en geïntegreerde manier te realiseren werd binnen het bedrijf een nieuw programma opgestart. Binnen dit groeps-programma kaderen diverse grote en kleine projecten, met vaak zowel een IT als een Business/ Operationele impact. Denk hierbij aan nieuwe oplossing voor de personeelsplanning, een nieuw verkoop-prognose systeem, de communicatie tussen verschillende departementen verbeteren of het opzetten van een e-commerce platform.
What you’ll do
  • het opleveren van de projectoutput (project deliverables) binnen de in het projectblad afgesproken scope, tijd en kost
  • het opvolgen van de voortgang van het project: projectteam aansturen, coördineren van de werkzaamheden, beslissingen afdwingen
  • het opvolgen en beheren van de scope, planning en kost van het project
  • het beheren en escaleren van wijzigingen tov afgesproken scope, tijd en kost volgens het verwachte proces
  • het beheren van de verwachtingen van de stakeholders van het project door regelmatige updates en communicatie
Profile
  • 8 jaar ervaring in project management (Scrum, Prince 2, Agile, PMBoK,...)
  • ervaring met uitrol binnen complexe business of IT omgevingen
  • Flexibiliteit
  • people manager, ervaren in people management
  • change manager, of al een eerste ervaring hebben opgedaan met change management
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB