permanent
Support engineer Reference number: 1220
Last update: 06-12-2019, 15:34
Job description
Als support engineer of helpdeskmedewerker sta je in voor het behandelen van incidenten rond soft- & hardware; Windows, Office, Business Applicaties, Toegangen.
Je zal voor elk incident een ticket aanmaken en deze nauwgezet opvolgen; Dit alles goed documenteren, alsook oplossingen aanreiken om herhaalde incidenten te voorkomen.
What you’ll do
 • 1.Beheren van tickets
   Efficiënt behandelen van de binnenkomende tickets; technische aanvragen, opmerkingen, en problemen. Op basis van het ticket stellen van een diagnose en hier een oplossing aan geven zodat de doorlooptijd van de tickets zo veel mogelijk beperkt wordt en het probleem van de gebruik zo snel mogelijk opgelost wordt.
   De gebruiker op klantgerichte wijze informeren over de status van de tickets.
   Beoordelen of een interventie ter plaatse noodzakelijk is en deze organiseren.
   Indien nodig escaleren naar collega’s, functionele team of leverancier
 • 2. Documenteren
   Professioneel rapporteren met betrekking tot de behandelde tickets: (omschrijving probleem, uitgevoerde acties, probleem al dan niet opgelost).
   Adviseren met betrekking tot mogelijke optimalisaties in procedures en processen.
  Opmaken en aanpassen van documentatie die gebruikt wordt om problemen op te lossen
Required Skills
 • Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels, gesproken en geschreven
 • Brede informatica kennis; soft- & hardware; Basis Windows, Office, Business Applicaties, Toegangen, …
 • Analyseren: Ontwikkelt een coherent inzicht in de verschillende aspecten van het probleem, de mogelijke oorzaken en samenhangen
 • Communiceren: Communiceert vlot en geeft aandacht aan de ontvanger van de boodschap
 • Conflicten hanteren: Kan omgaan met een conflict waarbij hij zelf betrokken is
 • Nauwkeurig werken: Rigoureus en nauwkeurig zijn, zaken tot in de details uitwerken en correct uitvoeren
 • Verantwoordelijkheid opnemen: handelt binnen de eigen bevoegdheid en met respect voor de procedures
 • Werken in alle openheid: houdt rekening met de andere teamleden
 • Geëngageerd zijn: respecteert bestaande afspraken en voert de eigen taken correct, eerlijk en consequent uit
 • Focussen op de klant: reageert correct en adequaat op vragen van klanten
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB