freelance
Project Manager Digitalisatie Reference number: 2123
Last update: 22-11-2021, 11:29
Region: Brussel
Sector: Verzekeringen
Education: universitaire opleiding of gelijkwaardig door ervaring
freelance/ payroll
Work experience: Kennis en relevante ervaring in projectmanagement
Job type: Freelance / Bediende welkom
What you’ll do
 • Op basis van de formulering van de behoeften stelt de functie een projectplan op en stelt dit voor aan de opdrachtgevers (projectsponsors) met daarin een planning, een begroting, een op te leveren scope, projectgovernance, criteria voor succes en de voorwaarden voor succes als evenals een risicobeperkingsplan, door alle mogelijke impactgebieden te identificeren (communicatie, HR, proces, juridisch, enz.).
 • 2. Middelen en capaciteiten
  De functie definieert de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften aan middelen, selecteert ze (intern en extern, IT en Business); het verdeelt de subprojecten en verantwoordelijkheden tussen de leden van het project volgens de rollen van elk
 • 3. Projectplanbeheer
  De functie stuurt het project, bewaakt en bewaakt de voortgang; het biedt transparantie over de status van de toezeggingen jegens de sponsor, zorgt voor de voltooiing van de fasen en de goede uitvoering van de verantwoordelijkheden en activiteiten van de middelen; het voldoet aan de eisen van projectgovernance bij P&V en neemt indien nodig corrigerende maatregelen.
 • 4. Motivatie en mobilisatie
  De functie schept een klimaat dat het zoeken naar oplossingen stimuleert (“solution oriented vs problem centric”); het wekt de situaties op die het mogelijk maken om vertrouwen en effectieve communicatie in het projectteam te genereren en zo de motivatie en het gevoel van eenheid van dit team te versterken.
 • 5. Beheer van belanghebbenden
  De functie zorgt voor de realisatie van het project en beheert tegelijkertijd de verschillende belanghebbenden en hun interacties; het zorgt te allen tijde voor een adequate betrokkenheid van de verschillende stakeholders.
 • 6. Projectevaluatie en rapportage
  De functie evalueert regelmatig het project, de verschillende fasen (projectplan) en het eindresultaat. Het verzorgt namens de opdrachtgever rapportage (rapportage over de aanpak, gemaakte voortgang, behaalde kwaliteit, budgettaire situatie) tijdens terugkerende bestuursfora.
Profile
 • • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie, in staat om op verschillende niveaus van de organisatie te communiceren
  • Proactief
  • Aanpasbaar en flexibel
  • Pragmatisch en resultaatgericht
  • Strenge
  • Autonoom
Required Skills
 • Taal: goede kennis van FR-NL-ENG
 • • Kennis en relevante ervaring in projectmanagement
  • Toegepaste kennis van projectmanagementmethodologie
  • Budgetbeheer
  • Risicomanagement
  • Kwaliteitsmanagement
 • Goed om te hebben
  • Kennis van Planview
  • Verzekeringservaring
  • Ervaring met inbound en outbound processen
  • Infra-ervaring
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB