freelance
Medior business architect Reference number: 656
Last update: 20-03-2019, 14:01
ASAP
Job description
Je werkt mee aan de vernieuwing van het IT en business landschap voor Marketing Promotie binnen het domein CCRM (corporate customer relationship management)
Marketing Promotie is het geheel van processen, mensen, informatie en resources die als doel hebben om het aanbod van de B2C enseignes efficiënt te promoten. Dit omvat onder andere de integratie van marketingcampagnes, klantenvoordelen en communicaties via meerdere digitale en inet-digitale communicatiekanalen en dit op basis van al of niet gepersonaliseerde doelgroepselecties. Dit omvat eveneens het meten en het analyseren van de ROI van marketingcampagnes. Het centraal beheer can alle informatie, nodig voor de marketing promotie, is hierbij van essentieel belang (foto's, video's, teksten, recepten, ...)
Het programme waaraan je meewerkt, zorgt ervoor dat Marketing Promotie klaar is om efficiënt om te gaan met de noden van de wijzigende samenleving.
What you’ll do
  • In een eerste fase zet je je vaardigheden als business architect in om de doelstelling van het programma en de bijhorende requirements scherp te krijgen, waarna je samen met het projectteam de softwaepakketten selecteert waarmee de processen van Marketing Promotie in de toekomst zullen ondersteund worden.
  • In een tweede fase definieer je de roadmap met de werkpakketten en hun onderlinge afhankelijkheden die nodig zijn om de geselecteerde softwarepakketten en de bijhorende processen te implementeren in alle B2C enseignes van de organisatie zodat het werkvolume voor realisatie kan geschat worden.
    Je weegt hierbij een aantal alternatieve scenario's tegen elkaar af rekening houdende met de impact op korte en lange termijn.
    Je werkt hiervoor nauw samen met de enterprise business en IT architecten en de programmmanager.
  • In de derde fase doe je een overdracht naar de projectteams die deze werkpakketten realiseren. Je blijft tijdens de realisatie de business architectuur bewaken zodat de gerealiseerde oplossing in lijn is met die architectuur.
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB