freelance
Service Delivery coordinator Reference number: 873
Last update: 14-05-2019, 14:59
ASAP
Job description
Voor onze klant, gelegen in Brussel, zijn we momenteel op zoek naar een Service Delivery Coordinator. De kandidaat beheert de relatie met de klanten in de context van opgeleverde producten in één of meerdere business domeinen, vanaf het ogenblik dat ze door de klant in gebruik genomen zijn in de productie-omgeving.
What you’ll do
 • Onderhandelt de SLA’s met de klant, rekening houdend met de realiseerbaarheid ervan binnen de eigen IT-organisatie en de afspraken met diverse partners. Hij/zij kan hiervoor op de medewerking van de BRM rekenen om o.a. de nodige meetings te faciliteren en op vraag van Service Delivery Coordinator ook deel te nemen aan de meetings, input en / of review en/of feedback te geven m.b.t. de diverse topics van de SLA.
 • Coördineert intern de acties in het kader van de update van SLA’s en volgt deze op (budgetaanpassing, aanpassing processen, communicatie, …). Hij/zij kan hiervoor advies inwinnen bij de BRM en hij / zij zal de BRM van de acties en de voortgang erop tijdig op de hoogte brengen en houden.
 • Voert de nodige aanpassingen door aan het SLA rapport in functie van de updates van de SLA-documenten
 • Levert de operationele input aan de BRM voor de overall rapportering, naleving en schending van de SLA’s en bereidt met de BRM de hieraan gerelateerde communicaties naar de business voor (o.a. Portfolio Meeting).
 • Documenteert de overeengekomen SLA’s, waarvoor hij/zij de BRM om advies/feedback kan vragen.
 • Is SPOC eens het product in gebruik genomen is zowel voor de klant als intern.
 • Onderhoudt de relatie met de klant voor de hiervoor gemelde domeinen nadat een product in gebruik is genomen en voor het afsluiten van SLA’s en bouwt deze verder uit
 • Assisteert de Incident-, Problem- en Change- Manager daar waar nodig in de communicatie naar / toelichting aan de klant m.b.t. de activiteiten van de processen Incident-, Problem- en Change Management
 • Verantwoordelijk voor de eindredactie en communicatie SLA-rapporten. Hij/zij kan hierbij advies inwinnen van de BRM. Met de BRM af te stemmen wat betreft communicatie
 • Deelname aan /vertegenwoordiging in meetings in het kader van operationeel en tactisch overleg
 • Doet review voor communicatie naar klant; gaat na of de nodige informatie opgenomen is en of de tekst begrijpbaar is voor de klant
 • Verdeelt de afgesproken rapporten
 • Beheert de distributielijsten voor communicaties (interventies, SLA-rapporten, …)
 • Capteert de verbeteringsvoorstellen vanuit de klant met betrekking tot de bestaande service voor de door de klant in productie genomen producten en communiceert deze intern naar het/de betrokken team(s). Volgt de gedefinieerde acties intern op en verzorgt de communicatie naar de klant hieromtent.
 • Formuleert zelf verbeteringsvoorstellen met het oog op het leveren van een optimale dienstverlening aan de klant m.b.t. de door de klant in gebruik genomen producten.
 • Beheren/bewaken van de kennis m.b.t. dienstverlening aan de toegewezen klant en de daar bijhorende applicaties. Eventuele kennis risico’s identificeren en acties ondernemen.
 • Voldoende kennis opbouwen m.b.t. de kernactiviteiten van klant zodat men met voldoende inzicht en geloofwaardigheid de incidenten, problemen kan begrijpen en de nodige toelichtingen kan geven.
 • Op de hoogte zijn/blijven van best practices / trends in de markt op vlak van Service Delivery
Required Skills
 • Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
 • Algemene informaticakennis
 • Goede kennis van ITIL/IT4IT Service Management en ervaring met SLA rapportage opmaak, interpretatie
Interested? Send us your resumé
To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!

Only PDF, max. 10MB

Only PDF, max. 10MB