Tekenaar-ontwerper Reference number: 2371

 • Online since: 19-07-2022
 • Sector: Milieu en radioactiviteit
 • Contract type: Onbepaalde duur
 • Work experience: Drie jaar ervaring
 • Job type: Voltijds
 • Category: Other

Job description

Harvey Nash is vandaag op zoek naar een tekenaar-ontwerper voor een bedrijf actief in verwerking radioactief afval, die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerpen en uittekenen van technische oplossingen (o.a. gereedschappen, hulpmiddelen, stroomkringen, kast-lay-outs,...). Dit met als doel aan de operationele en commerciële behoeften te beantwoorden, waarbij creativiteit, oplossings- en klantgerichtheid zijn vereist binnen joiw expertisedomein.

What you'll do

 • Voorbereiden van ontwerp opdrachten (nieuw of aanpassingen) en verzamelen van ontbrekende gegevens, met als doel een goed begrip van de situatie te krijgen en alle nodige informatie te hebben om een efficiënt concept uit te werken;
 • Bestuderen van schetsen en ontwerptekeningen, en het verrichten van opmetingen;
 • Beantwoorden van technische vragen van interne of externe partijen (bv. leveranciers);
 • Opmaken van lastenboeken en prijsaanvragen en voorbereiden van technische constructiedossiers;
 • Verschaffen en delen van informatie en technische expertise inzake ontwerpen, tekeningen of plannen met als doel derden te ondersteunen in de werkzaamheden;
 • Deelnemen aan het opstellen van specificaties en toezien op de naleving ervan bij het ontwerp;
 • Opvolgen van de tekening doorheen de cyclus, en registreren van tekeningen/gegevens in de daartoe behoorde tools/database;
 • Toezien op het bijhouden van het tekeningenbestand met als doel kwalitatief hoogstaande planafdrukken te kunnen produceren en de meest actuele data ter beschikking te stellen voor de klant;
 • Maken van berekeningen (bv.sterkteberekening, controle van de kabelsecties), en selecteren van materialen, onderdelen,... rekening houdend met de technische, nucleaire, veiligheids-en economische vereisten;
 • Opmaken van de bijhorende (elektrische) schema’s en tekeningen (P&ID’s, gebouw-en leidingsplannen, ...) van installaties, constructies, gereedschappen en toebehoren;
 • Uitwerken van ontwerpopdrachten door het gebruik van gespecialiseerde teken-en ontwerpprogramma’s van concept tot uitvoeringstekening met als doel de tekening conform de wettelijke richtlijnen en wensen van de opdrachtgever te verzorgen;
 • Opzoeken van de documentatie en nakijken van de correctheid van de aangeleverde informatie.

Profile

Required skills

 • Je hebt ervaring met Eplan, Caneco-BT, en kennis van berekeningssoftware;
 • Je hebt kennis van AREI, en je hebt ervaring in het toepassen ervan;
 • Als tekenaar heb je ervaring binnen elektriciteit/instrumentatie.
Apply now
Maarten Vermeren Recruiter
02 481 61 43
0475 77 37 02
Interested? Send us your resumé

To apply for this job, please complete the form below and join your resume. This instantly places your information into our database. Once we have received your information, we will be in touch by e-mail or phone. If you have not heard from us after 3 working days, please call us!

Thank you for your interest in working with Harvey Nash and we look forward to assisting you in your job search!